Títol d'expert de Gestió de Processos a les Empreses

Presentació

El curs de postgrau de Gestió de Processos a les Empreses, impartit per la Universitat de Barcelona (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals) té per objectiu aprendre a analitzar, racionalitzar i optimitzar un procés de treball i posteriorment, automatitzar-lo de manera íntegra utilitzant tecnologia de gestió de processos de negoci (business process management).

El curs correspon al mòdul 2 del màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) i és possible cursar-lo de manera independent. El curs inclou una sessió inicial d'anivellament i una prova final, i proporciona un títol universitari d'expert en Gestió Documental a les Empreses (20 crèdits), a més de dues certificacions complementàries en Metodologia Lean & Six Sigma i en pràctiques amb BPM AuraPortal. La docència s'imparteix entre el 28 de febrer i el 4 de juny de 2019, amb els mateixos recursos tecnològics i metodologia que el màster MGDIE (en línia). L'import de la matrícula per al curs 2018-2019 és de 834,00 € més 70 € (taxes administratives).

 

  • Destinataris:
 
  1. Titulats universitaris procedents de l'àmbit tècnic i científic (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic) que vulguin completar la formació amb competències que els permetin treballar en el disseny, desenvolupament, implementació, organització i administració del sistema de gestió de la documentació i informació a l'empresa.
     
  2. Excepcions (accés per a no titulats): aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària.

Persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d’extensió universitària.

Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el màster, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.

Comparteix-ho: