Títol d'expert de Gestió Documental a les Empreses

Presentació

El curs de postgrau de Gestió Documental a les Empreses, impartit per la Universitat de Barcelona (Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals)  té per objectiu aprendre a dissenyar tots els components i processos d'un sistema de gestió documental i, posteriorment, a implantar-lo mitjançant tecnologia de gestió de continguts empresarials (enterprise content management).

El curs correspon al mòdul 1 del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) i és possible cursar-lo de manera independent. El curs inclou una sessió inicial d'anivellament i una prova final, i proporciona un títol universitari d'Expert en gestió documental a les empreses (20 crèdits). La docència s'imparteix entre el octubre i febrer amb els mateixos recursos tecnològics i metodologia que el Màster MGDIE (en línia). L'import de la matrícula (curs 2018-2019) és de 834€ més 70,00€ (en concepte de taxa administrativa). Per a més informació, vegeu: Continguts del curs [https://www.mgdie.net/modulo-1-gestion-documental-en-las-empresas/].
 

  • Destinataris:
 
  1. Titulats universitaris procedents de l'àmbit tècnic i científic (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic) que vulguin completar la formació amb competències que els permetin treballar en el disseny, desenvolupament, implementació, organització i administració del sistema de gestió de la documentació i informació a l'empresa.
     
  2. Excepcions (accés per a no titulats): aquest ensenyament preveu la possibilitat d'admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l'obtenció d'un títol d'extensió universitària.
  1. Persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d’extensió universitària.
     
  2. Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el màster, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.
Comparteix-ho: