Preguntes freqüents

Pots consultar les preguntes freqüents sobre les aules d'informàtica però per conèixer el nombre d'aules, el responsable i altra informació que et pugui resultar d'interès  has d'anar al web de cada facultat.

Pots consultar l'apartat Enllaços a les aules per facultat per anar a la informació publicada per cada facultat.

L'accés als equips de les aules d'informàtica és restringit als estudiants i personal de la Universitat de Barcelona. Per accedir-hi cal el codi d'identificació local i la teva contrasenya.

Els convidats que no són membre de la comunitat UB necessiten un codi temporal: els codis temporals són gestionats per l’Administració de cada facultat i a les Biblioteques on també es generen codis per accedir als equips de lliure accés i a les aules d'informàtica de les biblioteques.

Les comissions d'informàtica, comissions acadèmiques, consell d’estudis o el coordinador acadèmic anomenat per l'equip deganat de les facultats són les encarregades d'informar de les necessitats de programari als responsables d'informàtica del campus o facultat a l'inici de cada semestre o curs acadèmic.

Si el programari necessari no està instal·lat  a  l’aula, cal obrir un tiquet de sol·licitud  i  facilitar les llicències d’ús, els procediments d’instal·lació i els materials amb quinze dies naturals d’antelació (*).

No s’instal·larà cap programa a les aules que no estigui cobert per llicència d'ús. 

(*) Aquest període no està garantit, dependrà de la compatibilitat de la sol·licitud amb el sistema de les aules i la disponibilitat de les aules per fer les actuacions. La nostra recomanació és fer la sol·licitud amb més antelació (típicament al final de cada quadrimestre amb previsió de les necessitats pel següent quadrimestre).

La planificació i reserves de les aules de docència i d’informàtica és responsabilitat exclusiva dels centres i es realitza mitjançant l'aplicació de Gestió de recursos academicodocents (Gr@d)

En el moment de fer la reserva el sol·licitant haurà d’especificar quins recursos audiovisuals i  de programari necessita.

Per guardar els teus fitxers o desar la informació generada,  cal fer servir dispositius USB o també disposes d'espai al Núvol UB (OneDrive).

Els equips de les aules estan congelats, això significa que cada cop que es reinicien, tornen a la seva configuració inicial i qualsevol fitxer creat per l'usuari s'esborra.

La disponibilitat del servei d’impressió a les aules pot variar depenent de les facultats i centres.

En algunes aules, les cues d'impressió apunten als serveis externs de reprografia (no totes les facultats disposen d'aquest servei). 

En general, només es munten cues locals durant els dies d'automatrícula, i exclusivament per a aquest fi. Les despeses són assumides pels centres.

El responsable d'obrir i tancar les aules és el personal dels punts d'informació de cada centre o facultat.

Per qualsevol problema amb l'equip o dubte que tinguis, adreça't a algun dels monitors de l'aula, al Punt d’Informació o, si ets PAS o PDI, al PAU.

Si el problema és per accedir a l'equip, consulta l'ajuda Com accedeixo a l'ordinador de l'aula?

Consulta l'apartat  Enllaços a les aules per facultat per poder accedir a la informació que publica cada facultat sobre aules.