Adreça de correu corporativa funcional

 • *Servei
 • Correu
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

Les adreces corporatives funcionals són adreces per gestionar temes específics com podrien ser esdeveniments o grups de treball, un congrés, una revista o un màster serien un exemple d'aquest tipus.

Des de l'Àrea de Tecnologies:

 • Donem d'alta les adreces corporatives de tipus funcional:

  Si tu no ets la persona responsable de la teva unitat o servei, obre el tiquet a nom d'ella. En el camp Detalls emplena la següent informació:

 • Nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte de la persona responsable de la unitat o servei.
 • Facilita 3 propostes de possibles adreces de correu per ordre de preferència.
 • Els noms proposats per l'adreça han de ser descriptius i comprensibles.
 • Les adreces per grups de recerca hauran de començar per gr.[nomproposat]@ub.edu i les de projectes  de recerca hauran de començar per pr.[nomproposat]@ub.edu.
 • La longitud màxima del text de davant de l'arrova ha de ser de 20 caràcters.
 • Fes una breu descripció de la necessitat d'aquesta adreça de correu corporativa funcional.

 

 • Gestionem les delegacions d'aquestes adreces: la persona responsable pot demanar una delegació de l'adreça funcional perquè una altra persona pugui  llegir i enviar correus des d'aquest compte.

  Si no ets la persona responsable de l'adreça corporativa funcional, cal que obris el tiquet a nom d'ella.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.