Correu electrònic corporatiu

La Universitat de Barcelona proporciona un servei de correu electrònic gratuït per a tota la comunitat universitària, així mateix proporciona:

► Adreces corporatives personals

Adreces corporatives no personals: orgàniques o funcionals

Llistes de distribució

El correu sempre el pots consultar, a través d'Internet connectant-te al Núvol UB, si no estas identificat, et demanarà les teves credencials.

Des d’un client de correu instal·lat en el teu ordinador o en teu dispositiu mòbil sempre i quan estigui configurat correctament.

L'espai de la bústia de correu és de 50 GB.

La mida màxima d’un missatge de correu tant d’entrada com de sortida és de 33 MB (*). Els missatges que superen aquest límit són rebutjats i retornats a l’emissor.

Quan s’adjunta un document a un missatge de correu electrònic, s’ha de tenir en compte la mida. Es recomana que els fitxers que s’adjunten no superin els 15 MB.

Si Outlook detecta que vols adjuntar un fitxer massa gran, t'avisa i t'ofereix alternatives:

- Missatge d'avis des del correu del Núvol  UB -

- Missatge d'avís del del client de correu instal·lat a l'equip -

 

Com a norma general cal evitar enviar per correu electrònic documents o arxius que ja es troben a un recurs en xarxa compartit o en espais al Núvol UB.  Si és aquest el cas, només s’ha d'incloure al missatge l’enllaç o ruta del fitxer. D’aquesta manera també es contribueix a mantenir l’ocupació de les bústies dins els límits assignats.

Si l’única solució és enviar el document, hi ha l’opció de comprimir-lo.

  (*) Microsoft pot modificar els límits (com la quota de correu, la mida màxima permesa per enviar un arxiu adjuntat al correu, etc.) sense avís, normalment a l’alça.

Els correus, les cites i els contactes esborrats de la paperera es poden recuperar abans que passin trenta dies. Un cop transcorregut aquest termini, són eliminats definitivament.

 Consulta aquesta ajuda per saber com recuperar missatges de correu eliminats.

El correu de la Universitat és un correu Exchange, per tant, molts clients locals son capaços de configurar l’adreça automàticament, si no és el cas, segueix aquestes ajudes:

 

  Si ets alumne, consulta la següent ajuda.

Si consultes més d’una adreça de correu de la UB, pots configurar qualsevol client de correu tal i com t'hem explicat en el punt anterior amb totes les adreces de correu que necessitis.

Signar un correu electrònic permet que el receptor del correu comprovi que el missatge no ha estat modificat i que està llegint exactament el que l’emissor ha escrit.

Xifrar un correu electrònic permet ocultar el contingut del correu i només el receptor amb la clau adequada, pot llegir-lo.

Consulta la següent ajuda per saber com fer-ho

Si el filtre de correu no desitjat de l’Outlook classifica incorrectament missatges legítims, els pots reclassificar ràpidament, seguint algun dels procediments que t’indiquem a continuació:

  • Etiquetar el missatge o missatges de la carpeta de correu brossa com correu legítim.
  • Afegir l’adreça com a contacte.
  • Afegir un filtre o una regla per aquesta adreça.
  • Afegir l’adreça com a remitent segur.

 

Consulta aquesta guia d’ajuda si vols saber com aplicar-los.

Trobaràs tota la informació i guies d'ajuda sobre el correu a:

https://ubarcelona.sharepoint.com/sites/extub/coub/

 

 

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: