Certificat digital personal

  • *Servei
  • Gestió d'identitats
  • Programari
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

 

El certificat digital personal és una eina perquè el professorat i el PAS de la Universitat pugui fer tràmits en línia i signar documents electrònicament.

La Universitat de Barcelona és una entitat de registre de certificació digital idCAT, T-CAT P i T-CAT. És, per tant, un ens autoritzat per proporcionar aquests certificats digitals expedits pel Consorci AOC. Aquesta autorització resulta del conveni signat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i l’Agència Catalana de Certificació (autoritat de certificació que dona validesa als certificats digitals emesos per la Universitat de Barcelona).


  • Font:
    En cas de que facis servir encara el certificat digital T-CAT (de targeta) i no et funcioni correctament, contacta amb el PAU
  • Llicència:
    Per qualsevol dubte, consulta la pàgina de Certificat digitalEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.