Seguretat integral del lloc de treball (antivirus i vacunes)

 • *Servei
 • Programari
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

La UB disposa de llicència corporativa de l’ antivirus: “Endpoint Security and Control” de l’empresa SOPHOS.

Sophos antivirus és una solució de seguretat multi-plataforma. Proporciona protecció en temps real per prevenir riscos d’infeccions i evitar la propagació.

L’Àrea de TIC posa a disposició de tots els usuaris d’equips corporatius UB, també per a us domèstic (particular) per a tot el personal (PDI i PAS) els instal·ladors pels diferents entorns de treball, preparats i configurats de manera que un cop instal·lat en l’equip, dugui a terme les actualitzacions automàtiques i controli periòdicament l’estat del programa.

Així mateix, en els equips corporatius que estan en Directori Actiu, s'instal·la de manera desatesa microCLAUDIA, una solució de seguretat del  Centre Criptològic Nacional (CCN-CERT) que proveeix d’un conjunt de vacunes per impedir l’execució de codi maliciós,  principalment de tipus ransomware, en equips amb sistema operatiu Windows.

L'agent només es pot instal·lar en equips amb sistema operatiu Windows. Si el teu equip no està en Directori Actiu i vols disposar de l’agent ja, pots obrir un tiquet al PAU i un tècnic l’instal·larà.


 • Font:
  Per ordinadors particulars pots descarregar SOPHOS.

  La UB no prestarà suport tècnic sobre aquest programari als ordinadors particulars de l’usuari.

 • Llicència:
  Si tens algun dubte o consulta sobre SOPHOS o vols que t'instal·lin l'agent de microCLAUDIA al teu equip corporatiu, pots obrir un tiquet: Instal·lació i configuració d'aplicacionsEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.