Seguretat integral del lloc de treball (antivirus)

  • *No cal sol·licitud
  • *Servei
  • Programari

Descripció:

La UB disposa de llicència corporativa de l’ antivirus: “Endpoint Security and Control” de l’empresa SOPHOS.

Sophos antivirus és una solució de seguretat multi-plataforma. Proporciona protecció en temps real per prevenir riscos d’infeccions i evitar la propagació.

L’Àrea de TIC posa a disposició de tots els usuaris d’equips corporatius UB, també per a us domèstic (particular) per a tot el personal (PDI i PAS) els instal·ladors pels diferents entorns de treball, preparats i configurats de manera que un cop instal·lat en l’equip, dugui a terme les actualitzacions automàtiques i controli periòdicament l’estat del programa.


  • Font:
    Per ordinadors particulars pots descarregar el programari.

    La UB no prestarà suport tècnic d’aquest antivirus als ordinadors particulars de l’usuari.
En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.