Gestió centralitzada d'equips

 

L’Àrea de Tecnologies de la UB disposa d’eines Microsoft que permeten la gestió remota de l’equipament informàtic connectat a la xarxa informàtica de la UB, amb l’objectiu de tenir una gestió més eficient del parc informàtic, la possibilitat d’aplicar respostes globals davant de possibles eventualitats i mantenir l’equipament actualitzat. 

 • El Directori Actiu (DA) és una infraestructura jerarquitzada d’emmagatzematge d’objectes, com ara usuaris, grups d’usuaris, ordinadors i impressores. A més, conté les polítiques que defineixen els drets que tenen, tant usuaris com equips, per accedir als recursos en l’àmbit del DA.  

Amb aquesta eina s’apliquen polítiques d'accés i configuració sobre els objectes a escala d’institució, campus, servei o departament.  

En general, els ordinadors de sobretaula gestionats per l’Àrea TIC i assignats al PTGAS, PDI i personal col·laborador, estan adherits al Directori Actiu. 

  • Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriorment SCCM) i Microsoft Endpoint Manager (anteriorment Intune) són eines que permeten l’actualització automatitzada dels pegats de seguretat dels equips i el desplegament de programari de forma desatesa. També serveixen per aplicar polítiques de seguretat.

Actualment, gestionem els portàtils corporatius amb Endpoint Manager  i els equips de sobretaula de la Universitat amb Endpoint Configuration Manager.

 • Privacitat i seguretat aplicant restriccions d’accés a l’ordinador únicament per l’usuari que té l’equip assignat, el grup d’usuaris del mateix departament o servei que determini l’usuari, el personal de suport de l’ATIC i l’administrador del sistema. 

 • Configuració de recursos de la Universitat de forma desatesa (com el servei d’impressió o l’accés a les unitats de xarxa). 

 • Desplegament de les actualitzacions de sistema operatiu i aplicacions de forma desatesa. 

 • Temps de resolució per part dels serveis informàtics menor, ja que moltes de les peticions poden resoldre’s sense actuació presencial del tècnic informàtic, es pot fer remotament. 

A la UB, només és possible iniciar sessió en un equip mitjançant Directori Actiu (DA) si aquest té el sistema operatiu Windows 7 o Windows 10.

Per saber si has iniciat sessió al teu equip mitjançant el Directori Actiu, pots fer aquesta comprovació:

 1. Ves al menú Inici del teu equip.
 2. Escriu la comanda 'cmd' en la casella de cerca i prem Intro.
 3. A la línia d'ordres de Windows, escriu 'set user' i prem Intro.
 4. Mira la línia on surt USERDOMAIN.

Si surt USERDOMAIN=UB_EDU, has iniciat sessió fent servir el Directori Actiu.

 

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: