Programa de doctorat de Medicina i Recerca Translacional

Medicina i Recerca Translacional

Doctorats Medicina i Recerca Translacional

Aquest programa recull la proposta de formació doctoral de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona als àmbits de la investigació biomèdica adaptada al marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (RD 99/2011). Aquest programa és fruït de la unió de la major part dels grups d'investigació dels anteriors programes de doctorat dels Departaments de la UB, amb la participació de les institucions d'investigació IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) i ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona)

L'existència d'aquest programa deriva de la necessitat de garantir als graduats en les diferents titulacions de les Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Odontologia, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, etc), i particularment a aquells llicenciats/graduats en Medicina amb títol d'especialista (bé sigui a través del sistema MIR o d'altres sistemes alternatius d'altres països) la formació adequada per a desenvolupar investigació d'alta qualitat.

Les característiques del programa es justifiquen plenament per la ràpida evolució cap a nous paradigmes que impliquen un fort compromís amb la innovació i el treball multidisciplinar en xarxa. Això ve reforçat pels següents elements:

  • L'enfocament multidisciplinar actual en l'atenció al pacient,
  • La coexistència de bases biològiques comuns a moltes malalties, que requereixen similars aproximacions tècniques per a la seva investigació,
  • La necessitat de fomentar la innovació i aplicabilitat translacional,
  • El desenvolupament d'investigació d'excel·lència de las malalties que es nodreix de les aportacions d'un ampli espectre de disciplines.

 

En aquest sentit, l'aparent heterogeneïtat del programa és element estratègic essencial per al desenvolupament de sinèrgies entre diferents àrees de coneixement de ciències de la salut i de la vida.

Aquest programa disposa de nombroses línies d'investigació clínica i bàsica, dimensionada al volum de doctorands inscrits, en les que participen científics de gran prestigi procedents de diferents àrees de coneixement dels departaments universitaris de la UB i d'institucions d'investigació que participen en el programa, com l'IDIBAPS i 'IDIBELL, entre d'altres. Tanmateix, s'ofereix un ambient internacional creat per la presència d'alumnes graduats i postdoctorals procedents de diferents països i per l'extensa col·laboració entre els grups d'investigació implicats en el programa. Per aquest motiu, molts dels estudiants tenen l'oportunitat de realitzar estades en laboratoris estrangers de prestigi per a la millora de la seva formació i l'aprenentatge de noves metodologies, amb el que s'incrementa la qualitat de la formació del doctorand.

Comparteix-ho: