Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Domini del català i el castellà, i d'una llengua no oficial (preferentment l'anglès). Coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques. Ús de l'ordinador i de les noves tecnologies a nivell d'usuari. Capacitat d'aprenentatge autònom, de treball en equip, d'anàlisi i de síntesi, de lideratge, de cerca de fonts bibliogràfiques, de gestió del temps per millorar l'eficàcia de l'aprenentatge. Motivació davant l'elecció del grau. Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida. Habilitat per comprendre sense dificultat textos científics i documentació afí. Interès per la cura de la salut i de les persones. Interès per treballar en grup. Capacitat d'adaptació a situacions noves.
Comparteix-ho: