Universitat de Barcelona

Grau en Infermeria

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 6
Pràctiques externes 84
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Anual FB 9
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge Anual FB 15
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics Anual OB 12
Anatomia Humana 1 FB 6
Fisiologia 1 FB 6
Bioquímica i Nutrició 2 FB 6
Instruments dels Estudis de la Salut 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estades Clíniques I Anual PR 12
Infermeria Clínica I Anual OB 12
Ètica i Legislació en Infermeria 1 OB 6
Farmacologia Clínica 1 FU 6
Iniciació a la Metodologia Científica, la Documentació i les TIC 1 FU 6
Gestió i Lideratge Infermer 2 OB 6
Infermeria de Salut Pública i Comunitària 2 OB 6
Infermeria Gerontològica 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Estades Clíniques II Anual PR 24
Estades Clíniques III Anual PR 18
Infermeria Clínica II Anual OB 9
Infermeria Comunitària Anual OB 9
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Infermeria de la Infància i l'Adolescència 1 OB 6
Infermeria de la Salut Sexual i Reproductiva 1 OB 6
Infermeria de Salut Mental 1 OB 6
Pràcticum 2 PR 30
Treball Final de Grau 2 TR 6

Itineraris i mencions

Infermeria (Campus Bellvitge)
Infermeria (Campus de Medicina - Clínic)
Comparteix-ho: