Universitat de Barcelona

Grau d'Odontologia

Perfil d'accés

  • Coneixements bàsics de química i biologia. 
  • Bona destresa manual, agudesa visual i coordinació psicomotora que faciliti l'aprenentatge i el domini de les accions i tècniques necessàries per oferir una bona atenció odontològica als pacients. 
  • Bona predisposició per al tracte personal a fi de poder comunicar-se convenientment amb els pacients i els altres professionals que puguin formar part de l'equip de treball.
Comparteix-ho: