Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Professorat

RELACIÓ DE COORDINADORS/ES D’ASSIGNATURES DEL CURS 2020-21

Primer curs

Assignatura

Coordinador/a

Departament

Anatomia humana

M. Cristina Manzanares Céspedes

Patologia i Terapèutica experimental

Fisiologia

Josefa Giménez Bonafé

Ciències fisiològiques

Biologia cel·lular i tissular

Mireia Martín Satué

Patologia i Terapèutica experimental

Bioquímica i Biofísica

Anna Manzano Cuesta

Ciències fisiològiques

Bioestadística i Salut pública

Víctor Raul Moreno Aguado

Ciències Clíniques

Anatomia de l’aparell locomotor

Miquel Dalmau Pastor

Patologia i Terapèutica experimental

Microbiologia

Teresa Vinuesa Aumedes

Patologia i Terapèutica experimental

Psicologia

Fernando Fernández Aranda

Ciències Clíniques

Documentació i recerca bibliogràfica

Jordi Ardanuy Baro

Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

Fonaments i tècniques en Podologia

Ignasi Orrit Vilanova

 

Ciències Clíniques
SD Podologia

 

 

Assignatura

Coordinador/a

Departament

Farmacologia

Ester Aso Pérez

Patologia i Terapèutica experimental

Patologia general

Carmen Gómez Vaquero

Ciències Clíniques

Ortopodologia fonamental

Xavier Vázquez Amela

Ciències Clíniques
SD Podologia

Principis i tècniques en Quiropodologia

Núria Espada Martín

 

Ciències Clíniques
SD Podologia

Biomecànica i Patomecànica podològica

Carles Vergés Salas

 

Ciències Clíniques
SD Podologia

Dermatologia i Anatomia Patològica

José Francisco Ramírez Ruz

Fonaments Clínics

Patologia sistèmica, Terapèutica i Farmacologia clínica

Laura Cuffí Chéliz

Patologia i Terapèutica experimental

Ortopodologia aplicada

Xavier Vázquez Amela

Ciències Clíniques
SD Podologia

Patologia podològica

Montserrat Marugán de los Bueis

Ciències Clíniques
SD Podologia

Quiropodologia clínica

Elena de Planell Mas

Ciències Clíniques
SD Podologia

 

Assignatura

Coordinador/a

Departament

Ortopodologia clínica

Joan Lluch Fruns

Ciències Clíniques
SD Podologia

Teràpia física podològica

 Laura Planas Ortega

Ciències Clíniques SD Podologia

Cirurgia podològica I

 Antonio Jesús Zalacain Vicuña

Ciències Clíniques
SD Podologia

Radiodiagnòstic i Radioprotecció podològica

 Mireia Bombi Arrieta

Ciències Clíniques
SD Podologia

Introducció a la Clínica podològica

 Elena de Planell Mas

Ciències Clíniques
SD Podologia

Peu de risc

 Carolina Padrós Sánchez

Ciències Clíniques
SD Podologia

Cirurgia podològica II

  Enric Giralt de Veciana

Ciències Clíniques
SD Podologia

Podologia preventiva

  Manel Pérez Quirós

Ciències Clíniques
SD Podologia

Pràcticum I

 Carme Moliné Regla

Ciències Clíniques
SD Podologia

 

 

 

Assignatura

Coordinador/a

Departament

Bioètica i Legislació podològica

Jéssica Ruiz Toledo

Ciències Clíniques SD Podologia

Podologia pediàtrica

 Laura Pérez Palma

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Pràcticum II

 Carme Moliné Regla

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Traumatologia i Cirurgia ortopèdica del peu

  Daniel Poggio Cano

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Pràcticum III

 Carme Moliné Regla

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Treball Fi de Grau

  Carles Vergés Salas

Ciències Clíniques 
SD Podologia

 

Assignatura

Coordinador/a

Departament

Anàlisi i interpretació integral del corredor

  Joan Lluch Fruns

Ciències Clíniques
SD Podologia

Anestèsia i reanimació en Podologia

  Enric Giralt de Veciana

Ciències Clíniques
SD Podologia

Bases neurològiques aplicades a la Podologia

  Carlos Casasnovas Pons

Ciències Clíniques

Comunicació i divulgació científica

 Jéssica Ruiz Toledo

Ciències Clíniques
SD Podologia

Podologia esportiva

 Montserrat Marugán de los Bueis

Ciències Clíniques
SD Podologia

Podologia geriàtrica

  Enric Giralt de Veciana

Ciències Clíniques   SD Podologia

Podoposturologia

 Juan Ignacio Beltrán Ruiz

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Regulació emocional i habilitats terapèutiques

 Susana Jiménez Murcia


Ciències Clíniques

 

Sistemes cinètics i cinemàtics d’anàlisi de la marxa

 Carles Vergés Salas

Ciències Clíniques
SD Podologia

Tècniques de control del dolor

  Antonio Jesús Zalacain Vicuña

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Tractaments ortèsics funcionals

 Esther Querol Martínez

Ciències Clíniques 
SD Podologia

Ultrasonografia en Podologia

  Artur Crespo Martínez

Ciències Clíniques 
SD Podologia

 

Comparteix-ho: