Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Organització i metodologia docent

Coordinadors

Coordinació dels estudis

Els estudis de Màster de Biomedicina es cursaran a tres campus, d'acord amb les especificacions que es troben a  Calendari, horaris, aules i evaluació.

Comissió coordinadora

Donat que el Master de Biomedicna es Interfacultatiu la representació del professorat corre a carreg dels coordinadors dels diferents campus on s'imparteix el master.

La comissió coordinadora esta compossada de la següent manera:
Dr. Gabriel Pons, repressentant del professorat de la Facultat Medicina-Campus Bellvitge.
Dr. Albert Tauler, repressentant del professorat de la Facultat de Farmàcia i  repressentant del professorat de la Facultat de Biologia 
Dr. Neus Agell, repressentant del professorat de la Facultart de Medicina-Campus Casanova

Coordinació de l'Estudi de Doctorat en Biomedicina  Albert Tauler

Secretaria de la Facultat de Medicina Campus Casanova.  Per TOTS els tràmits administratius, Matricula, Certificats, Titol, Conv. practiques.... 

Atenció a l'estudiant: Irene Erta  mail: master.biomedicina@ub.edu

Representant dels estudiants, pendent d'elecció.

Comparteix-ho: