Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Calendari, horaris, aules i avaluació

Cal consultar la planificació del Màster per Campus.

Cada campus esta indicat en un color i l'aula esta indicada al costat de cada assignatura.

La docència és totalment  presencial  durant el 1er. quadrimestre.  

Comparteix-ho: