Universitat de Barcelona

Màster de Recerca Clínica

Organització i metodologia docent

ORGANITZACIÓ:

Coordinador del Màster: Dra. Núria Casamitjana

Coordinadors d'especialitat:

 • Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències: Dr. Josep Maria Nicolás
 • Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules: Dr. Martí Manyalich
 • Malalties Hepàtiques: Dr. Pere Ginés
 • Malaltia Renal Crònica: Dr. Jose María Campistol (No ofertada)
 • Medicina Respiratòria: Dr. Josep Roca (No ofertada)
 • Microbiologia Clínica: Dr. Julián González
 • Oncologia Translacional i Aplicada: Dr. Joan Albanell i Dr. Ignacio Tusquets
 • Salut Internacional: Dra. Núria Casamitjana

METODOLOGIA DOCENT

Les classes corresponents a les assignatures troncals seran gravades per a la seva posterior visualització al campus virtual. Les classes de les assignatures troncals, de les assignatures obligatòries de cada especialitat i de l'assignatura de Bioètica s'impartiran en anglès. En alguns casos, es requerirà l'elaboració de treballs.

MÒDUL D'ASSIGNATURES TRONCALS:

 • Medicina de Sistemes (6 crèdits ECTS). Coordinador: Dr. Josep Roca Torrent. L'assignatura Medicina de Sistemes ofereix un abordatge introductori a aquesta disciplina a través d'experiències d'èxit desenvolupades tant en el nostre medi com a nivell internacional. Així, l'alumne disposarà en finalitzar l'assignatura dels coneixements per a l'aplicació de la metodologia de biologia de sistemes en la investigació i en la pràctica clínica.
 • Eines i metodologia de la investigació (6 crèdits ECTS): Coordinador: Dr. Juan Carlos Garcia Pagan. L'assignatura Eines i metodologia de la investigació és la base de la investigació biomèdica. Abordarà les tècniques, eines i mètodes per plantejar el disseny d'un projecte d'investigació, així com la metodologia per al correcte anàlisi i interpretació dels resultats
 • Instruments de disseny i anàlisi en investigació (6 crèdits ECTS). Coordinadors: Dr. Carlos Ascaso i Dr. Albert Cobos. Instruments de disseny i anàlisi en investigació, organitzada al voltant de epidemiologia general, bioestadística aplicada i anàlisi qualitativa, proporciona a l'alumne les bases del disseny d'estudis d'investigació i el procés d'anàlisi de les dades a nivell estadístic

MÒDUL D'ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT I TREBALL DE RECERCA

Per consultar les assignatures corresponents als 24 crèdits d'especialitat i els 18 crèdits del treball d'investigació, així com la metodologia aplicada per cada coordinador, consultar el web de cadascuna de les especialitats: 

Comparteix-ho: