Universitat de Barcelona

Màster de Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis

Matrícula

MATRÍCULA CURS 20-21: OBERTA (a partir del 13 de setembre)

1) Abans de procedir a formalitzar la matrícula, heu de presentar la següent documentació a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina (C/Casanova, 143, 08036 Barcelona. Horari: Matins - De dilluns a divendres, de 09.30h a 13.30h. Tardes - De dilluns a dijous, de 16h a 18h)

 • DNI/Passaport
 • Documentació acadèmica. CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA. 
 • Altra documentació econòmica (si escau) CONSULTAR DETINGUDAMENT LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA PART INFERIOR D'AQUESTA PÀGINA

2) Un cop revisada i validada la documentació per part de la Secretaria, podreu accedir al formulari d'automatrícula.

Recordem que la matrícula és tutoritzada. Un cop seleccionades les assignatures, envieu el formulari al tutor. Després de la seva autorització, rebreu un correu electrònic avisant que podeu continuar la matrícula.

MÍNIM: 20 crèdits (no s'inclouen els crèdits convalidats)

MÀXIM: 60 crèdits

La normativa preveu la convalidació d'un màxim de 9 crèdits. En aquest cas, s'haurà de lliurar en el moment de matrícula la següent documentació: 

 • Formulari de convalidació (signat pel coordinador)
 • La documentació corresponent que acrediti la formació prèvia que permet la convalidació

En cas de sol·licitar la convalidació, preguem contacteu amb la secretaria o el coordinador del màster.

Termini establert pel centre

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matricula, durant els quals els alumnes podràn modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Documentació matrícula dels ensenyaments oficials de màster

Enviar al Registre de la Facultat a través d'una Oficina de Registre (dins del territori nacional) o per mitjà de l'Ambaixada o Consolat si proveniu d'un pais estranger.

Dades per al registre: Unidad de Tramitación de la Universidad de Barcelona: U00400001 o NIF de la UB: Q0818001J. Indiqueu que la sol·licitud va dirigida a la Secretaria d'Estudiants i i Docència de Medicina i Ciències de la Salut (Clínic)- PR257

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESPANYOLA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital del Document Nacional d'Identitat o Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA HOMOLOGADA

 • Còpia digital amb codi segur de verificació del títol universitari
 • Còpia digital del Passaport

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (PAISES DE LA UE)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació  (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

    Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital del Passaport. 

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA NO HOMOLOGADA (ALTRES PAISES)

 • Sol·licitud al Rector (inclou instruccions per a la traducció oficial) perquè autoritzi La seva matriculació, juntament amb:

 Còpia digital amb codi segur de verificació (legalitzada i traducció oficial) del títol universitari

Còpia digital amb codi segur de verificació  (legalitzada i traducció oficial) del certificat de les matèries cursades

     Nota: aquest tràmit requereix el pagament d'una taxa de més 200 euros aproximadament

 • Còpia digital del Passaport. 

 

Si lliureu personalment els documents a la Secretaria de la Facultat heu de portar els documents originals dels títols

 

PREUS

Preu oficial curs 2021-22: Segons el Decret de Preus publicat per la Generalitat de Catalunya per al curs 2019-20, i en aplicació del que estableix el Consell Social de la UB de data 13 de juny i 7 de juliol.

FORMES DE PAGAMENT

 • Rebut únic
 • Domiciliació bancària
 • En terminis

Veure més informació sobre condicions de les diferents modalitats de pagament

Comparteix-ho: