Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Sortides professionals

1. Àmbit sanitari
- Formació en nutrició, malaltia i envelliment com a complement de la tasca assistencial.
- Treball en unitats especialitzades en nutrició en la pràctica clínica, tant a atenció primària com hospitalària.
- Consultes d’obesitat i nutrició.
- Desenvolupament de dietes personalitzades.

2. Àmbit de recerca
- Recerca en nutrició, malalties cròniques i envelliment.
- Incorporació de noves tècniques per a l'avaluació dels efectes dels aliments sobre la salut i les malalties.
- Incorporació en un programa de doctorat per a l'elaboració d’una tesi doctoral.

3. Àmbit industrial
- Assessorament i consultoria d’empreses agroalimentàries
- Recerca i desenvolupament de nous aliments saludables
- Creació de noves empreses del sector alimentari
Comparteix-ho: