Universitat de Barcelona

Màster de Medicina Tradicional Xinesa (en extinció)

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Juntament amb la titulació oficial d'accés, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:

  • Competències i aprenentatges previs adquirits, avaluats segons el currículum amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.) en l'àmbit del coneixement de la medicina tradicional xinesa: 40 % (5 % per cada curs de durada superior a les 25 hores, 5 % per cada comunicació oral a congrés com a primer autor, 5 % per cada publicació en revista indexada independent en què consti com a autor).
  • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigador superior a un any en l'àmbit del coneixement de la medicina tradicional xinesa: 25 % (5 % per cada any d’experiència, amb un màxim puntuable de cinc anys).
  • Coneixement certificat de la llengua anglesa (First Certificate in English de la Universitat de Cambridge, puntuació mínima de 70 al TOEFL o nivell equivalent): 25 %.
  • Entrevista personal per avaluar l'actitud de l’interessat: 10 %.

Procediment de resolució

La comissió coordinadora del màster analitza les sol·licituds i selecciona els estudiants en funció dels criteris d’admissió establerts. La notificació als estudiants admesos es duu a terme a partir del 15 de setembre. Els sol·licitants no admesos poden fer una reclamació o revisió de la resolució del 15 al 20 de setembre de 2016 mitjançant una carta dirigida al coordinador del màster.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: