Universitat de Barcelona

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Objectius i competències

Objectius

Adquirir les competències transversals i específiques necessàries per desenvolupar la gestió i lideratge infermer en les institucions sanitàries, utilitzant l’evidència científica i les habilitats necessàries per a la millora de la qualitat assistencial, la formació de personal, la millora dels sistemes de treball, l'optimització dels recursos humans i materials i el lideratge d’equips.

Competències

 • Capacitat per analitzar els diferents models i sistemes sanitaris existents, a nivell internacional, aprofundint en els diferents sistemes sanitaris europeus.
 • Capacitat per analitzar i diferenciar les diferents teories i models infermers existents, definint-ne els nivells d'aplicabilitat.
 • Capacitat per analitzar i diferenciar les teories i estils de gestió, definint-ne la utilitat i aplicabilitat en l'àmbit sanitari.
 • Capacitat per analitzar les teories de comunicació, motivació i lideratge i la seva importància per al desenvolupament de la professió infermera i en conseqüència dels sistemes de salut.
 • Capacitat per diferenciar els programes de qualitat implantats en l'àmbit sanitari, analitzant-ne la utilitat en la pràctica.
 • Capacitat per analitzar els diferents models de presa de decisions ètiques relacionades amb la gestió i per triar-ne els més adients en l'àmbit de la salut.
 • Capacitat per utilitzar les metodologies de recerca qualitativa i quantitativa i per aplicar-los en els diferents àmbits sanitaris.
 • Capacitat per elaborar i executar plans de gestió relacionats amb la direcció de centres sanitaris.
 • Capacitat per dirigir, coordinar i liderar equips de persones en l'àmbit sanitari.
 • Capacitat per elaborar pressupostos i gestionar-los de manera eficient a les diverses institucions sanitàries.
 • Capacitat per establir una filosofia infermera d'acord amb els principis del model sanitari i infermer.
 • Capacitat per promoure el desenvolupament de les persones mitjançant el disseny i avaluació de programes de formació permanent i l'accés als diferents nivells de carrera professional.
 • Capacitat per gestionar els conflictes que es plantegen en les organitzacions sanitàries i per utilitzar les tècniques de mediació per resoldre'ls.
 • Capacitat per elaborar i promoure projectes i investigacions en l'àmbit infermer i de la gestió sanitària.
Comparteix-ho: