Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Objectius i competències

Objectius

Davant la necessitat detectada de fomentar la reflexió i anàlisi continuada en les accions fetes pels professionals infermers, el principal objectiu del màster és respondre a la demanda de formació postgraduada en temes de recerca aplicada a la pràctica d'infermeria i de manera especial a les cures, sense deixar de banda aspectes com ara la gestió i la docència.

Aquest màster pretén consolidar la recerca entre els professionals infermers i el desenvolupament de competències per a la innovació, la creativitat i l'esperit d'iniciativa quant a la pràctica i a la recerca en cures infermeres. A la vegada es vol que els estudiants identifiquin la recerca com una font de progrés i actualització de la professió. Per tot això, els continguts del màster pretenen facilitar el desenvolupament del pensament crític respecte de les necessitats de la sanitat, les polítiques de salut i les institucions sanitàries, tenint en compte els canvis tant a escala nacional com internacional.

Competències

  • Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, la gestió i la docència i que doni com a resultat un projecte d'investigació de qualitat.

  • Capacitat per aplicar les teories i els principis que guien la recerca en la pràctica investigadora.

  • Capacitat per demostrar coneixements de metodologia de la recerca que els permetin desenvolupar treballs científics, des de la pregunta o hipòtesi de recerca fins a la publicació dels resultats.

  • Habilitat per aplicar les eines necessàries per elaborar un projecte de recerca que permeti participar en les diferents convocatòries nacionals i internacionals en què es finança la investigació en salut.

  • Coneixements acadèmics que els permetin fer recerca en aspectes relacionats amb el gènere i la diversitat social i cultural de la població receptora de l'atenció de manera respectuosa amb els principis ètics.

  • Capacitat d'utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc.) per tal de dur a terme estudis de recerca multidisciplinaris.
Comparteix-ho: