Universitat de Barcelona

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació del Màster Universitari es basa en els objectius d’aprenentatge i les competències definides en els plans docents de les assignatures del màster. Inclou la realització d’activitats individuals i/o grupals, participació activa de l’alumnat a l’aula i al Campus Virtual, treballs i proves escrites.

El sistema d’avaluació preveu per cada assignatura l’avaluació continuada i l’avaluació única. Aquesta última està plantejada per aquells estudiants que no poden seguir l’avaluació continuada, i ambdues es detallen als plans docents de les assignatures. 

Comparteix-ho: