Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Translacional

Matrícula

Modificacions de matrícula

 

Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

Consulteu

Matriculació

Matrícula tancada

Formulari d'automatrícula

Per a l'obtenció del títol de Màster, l'alumne haurà d'haver superat amb una avaluació positiva totes les assignatures obligatòries i optatives del Màster.

Als alumnes que ho requereixin s'enviarà certificats que acreditin l'acceptació i la realització del Màster per facilitar l'obtenció d'ajudes i tramitar visats.

Comparteix-ho: