Universitat de Barcelona

Màster de Cirugia Podològica Integral (nou)

Objectius i competències

Objectius

- Ampliar i aprofundir en els coneixements i habilitats necessaris per realitzar i executar un pla de tractament quirúrgic podològic.

- Adquirir competències per dissenyar i implementar projectes de recerca aplicada en l'àrea de la cirurgia podològica.

Competències

  • Capacitat d'elaborar protocols diagnòstics i terapèutics en cirurgia podològica basats en l'evidència.
  • Capacitat d'avaluar, interpretar i dissenyar tècniques quirúrgiques podològiques mitjançant revisió del conjunt de proves exploratòries.
  • Capacitat d'actualitzar els coneixements en patologies sistèmiques amb repercussió en el tractament quirúrgic de les patologies del peu.
  • Habilitat per conèixer i distingir les patologies més prevalents en podologia, objecte de tractament amb cirurgia podològica, així com les proves diagnòstiques relacionades.
  • Capacitat de desenvolupar perfectament la capacitat, habilitat i destresa d'un nivell operador en la cirurgia unguial i de parts toves del peu i, d'ajudant en la cirurgia osteoarticular del peu.
  • Capacitat per realitzar, sobre models o espècimens, tècniques de cirurgia podològica.
  • Capacitat de gestionar i utilitzar estratègies i habilitats de comunicació de manera eficient en l'àmbit de la cirurgia podològica.
  • Capacitat de dissenyar, gestionar i fer un treball original en l'àmbit específic del màster, presentar-lo i defensar-lo.
  • Capacitat crítica per emetre resolucions i judicis en la patologia susceptible de tractament quirúrgic al peu.
  • Capacitat de desenvolupar projectes de recerca seguint una metodologia científica adequada, en l'àmbit de la cirurgia podològica.
Comparteix-ho: