Universitat de Barcelona

Màster de Cirugia Podològica Integral (nou)

Calendari acadèmic

Les classes es realitzaran dos dies al mes (preferiblement dijous i divendres). L'horari serà de 9.00-14.00 i 15.00-20.00

Els mesos programats són setembre, octubre, novembre, gener, febrer, març, maig, juny i juliol.

Actualment, no es disposa del calendari de dies definitiu donada l'organització d'espais que ha de confirmar-se.

Comparteix-ho: