Prematrícula assignatures optatives 2023-24 (Grau Ciències Biomèdiques)

El criteri de l'elecció de les assignatures optatives per aquest grau serà: L'alumne amb la nota mitja ponderada més alta i més crèdits superats del curs vigent, la del primer alumne a partir del qual començarà la preinscripció de les assignatures optatives.

Podeu trobar aquí l'oferta d'assignatures. Els programes de les assignatures els podeu consultar clicant al següent enllaç.

Al web Món UB trobareu (només per assignatures optatives) l'aplicatiu per l'automatrícula. També podeu accedir a través d'aquest enllaç

L'alumne de 4t curs haurà de matricular el crèdits optatius necessaris per completar la vostra optativitat.


PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ D'ASSIGNATURA

El dia de preinscripció serà des del dia 24 al 28 de juliol. Podeu escollir qualsevol assignatura optativa. Recordeu imprimir el vostre resguard de preinscripció. El fet de no realitzar la preinscripció el dia i hora establerts suposa perdre l'oportunitat d'elecció. En aquest cas, només podreu matricular-vos en aquelles en que hi hagin vacants.

Els alumnes podran fer la preinscripció a les assignatures optatives, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet (a partir del dia i hora assignat amb horari ininterromput), podeu consultar els horaris aquí.

IMPORTANT:
Quedo assabentat/ada que la preinscripció, en el cas que l'assignatura em sigui adjudicada, comporta el compromís  de la seva matriculació en el període que s'estableixi. Tanmateix, he verificat que els horaris no es superposen amb altres assignatures que he preinscrit i està ofertada per al curs al qual pertanyo.

Haureu de complir els requisits acadèmics establerts als plans docents de les assignatures optatives, per poder preinscriure-les. Si trieu una assignatura sense tenir en compte els requisits acadèmics, la preinscripció no serà considerada.

Barcelona, 6 de juny de 2023