Segons l'estratègia docent


La selecció d’estratègies, enfocaments o plantejaments es fa sobre les tendències en el sector educatiu que són aplicables a l’educació superior. Algunes propostes ja tenen molt recorregut, com ara l’aprenentatge basat en problemes (ABP), i altres com ara la ludificació.

Aquesta classificació no està tancada i anirà incorporant noves estratègies a mida que vagi desenvolupant-se el lloc i es detectin noves necessitats.