Experiències docents sobre Classe Inversa

La classe inversa (en anglès, flipped classroom o flip teaching) és un sistema o forma d'aprenentatge en el marc d'un procés docent semipresencial (blended learning), segons el qual els estudiants aprenen nous continguts amb la visualització de vídeos de contingut educatiu, normalment a casa, per després realitzar els deures, activitats, problemes o exercicis que s'hi puguin vincular a l'aula i amb el suport personalitzat del professor. En anglès també es coneix com a backwards classroom, reverse teaching o Thayer Method.A títol d'exemple, un cas cèlebre i exitós de repositori de materials (vídeos educatius) que es podrien fer servir com a referència en el desenvolupament d'aquest sistema és la Khan Academy. Amb tot, aquesta biblioteca de vídeos educatius només és un conjunt de materials d'aprenentatge en línia i de franc, basat en vídeos; és a dir, només suposa parlar de materials que resulten paradigmàtics en el sistema, si bé aquest requereix una definició i un desenvolupament que van molt més enllà del que són estrictament els materials. (+) (Viquipèdia)

La classe inversa a l’ensenyament universitari - José Luis Medina Moya

L'aula inversa (The Flipped Classroom) és un enfocament d'ensenyament universitari la repercussió del qual en la innovació en l'educació superior i el seu potencial per a la millora de l'ensenyament són molt prometedors. Aquest enfocament inverteix la tradicional seqüència d'activitats en l'educació superior: ensenyament-estudi-avaluació, per la seqüència estudi-(auto, peer, hetero)-avaluació-ensenyament. (+)

Document:

Infografia:

Vídeo sobre les seves característiques

Experiències a les assignatures amb Classe Inversa

Xavier Gimenez Font
Departament de Ciència de Materials i Química Física (+)

Enric Espel Masferrer
Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunlogia (+)

Document:

Document:

Vídeo: Conversa a tres

Els professors conversen sobre les seves experiències i l'aplicació de la classe inversa a l'aula universitària.

Compilació documents, versió extensa  

Portal de Bones Pràctiques per a professorat universitari: 

L'Aula Inversa (vídeo)

Millorem el rendiment de l’aprenentatge: dubtem, preguntem i treballem per saber (vídeo)

Eines

Eines per a la classe inversa. Ministeri d'Educació.

 

Bibliografia

Medina, JL (2016) (Coord.) La docencia universitaria mediante el aula invertida. Barcelona: ICE/Octaedro
 
Novak, G, Patterson, E.T., Gavrin, A.D., and Christian, W. (1999). Just-In-Time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology,Upper Saddle River,

Data de publicació

Títol

Autor(s)

feb-2015

Flipped Classroom i satisfacció de l'alumnat: una alternativa a les classes magistrals

Sabater Mateu, Ma. Pilar; Costa Abos, Silvia; Olivé Ferrer, M. Carmen; Curto, J. J. (Jorge Juan); Rourera, A. (Angela); Ibañez, S; López Domènech, E; Alcalá, I; González, D

feb-2015

Propuesta de la aplicación de la clase inversa (flipped class) al aprendizaje de la calidad farmacéutica

García Montoya, Encarna; Fábregas, A. (Anna); Pérez Lozano, Pilar; Miñarro Carmona, Montserrat; Ticó Grau, Josep R.; Suñé i Negre, Josep M. (Josep Maria)

14-nov-2014

Aula invertida en dietètica: Utilització l’eina de Lliçó per la creació de Webquest en l’aula de Moodle

Maestre González, Elena; Sánchez Zaplana, Isabel; Montserrat Gil Bernabe, Mónica

19-feb-2016

Classe invertida (flipped classroom). Experiència en el grau d'Infermeria.

Sabater Mateu, Mª Pilar; Rourera, A. (Angela); Olive Ferrer, Carmina; Curto, J. J. (Jorge Juan); Costa Abós, Silvia; Castillo Ibañez, Sara; González García, David

2006

Aproximación centrada en el estudiante como productor de contenidos digitales en cursos híbridos

Rodríguez Illera, José Luis; Escofet Roig, Anna

2014 Promoting active learning through the flipped classroom model Jared Keengwe, University of North Dakota, USA, Grace Onchwari, University of North Dakota, USA, James N. Oigara, Canisius College, USA. [editors], Hershey, PA : Information Science Reference,
 
Save
SaveSave
Save
SaveSaveSave
Save
SaveSave
Save
Save
Save
Save
Save
SaveSaveSave