L'aprenentatge a travès del dossier d’aprenentatge / Carpeta d'aprenentatge / Portfolio **

El portfoli o dossier d’aprenentatge és un dossier evolutiu que recull documents que descriuen i il·lustren l'itinerari, l'experiència i les competències de la persona que l'ha generat. Pot ser utilitzat amb finalitats d'aprenentatge, de reflexió, d'avaluació o de presentació. És una potent eina educadora que contribueix al fet que l’aprenent esdevingui progressivament més hàbil i autònom per identificar la qualitat de les seves produccions i les possibles àrees de millora. Podem definir el portafolis com un metatext (un text fet d’altres textos) amb els següents trets:

És una col·lecció de treballs (el conjunt té sentit i una finalitat).

És una selecció de treballs (feta a partir d’un arxiu previ).

Hi ha una reflexió, que permet guiar l’autor del portafolis perquè l’entengui i avaluï amb coneixement.

Mostra progrés i aprenentatge, encara que no s’hi incloguin tots els documents o totes les proves.

Documenta la diversitat, i això mostra que cada aprenent és irrepetible.

És comunicatiu, en el sentit que comparteix el que ha valorat l’autor del portafolis amb allò que es considera important en el context en què estudia o treballa.

Fonts: Articles: el portafolis, Ed. Graó, Bcn, 2005 - Viquipedia (+)

Dossier d'aprenentatge o Portafoli digital

El portafoli digital és un instrument en suport informàtic de recollida documental diversa amb un objectiu concret determinat pel seu àmbit d'aplicació en forma de col·lecció de treballs, dossier o carpeta dinàmica organitzat al voltant d'un conjunt de normes o metes que permet tant la presentació com l'aprenentatge, l'avaluació o l'anàlisi des de la reflexió preferentment individual.

Es tracta d'un instrument, és a dir, un conjunt de diverses peces combinades adequadament perquè serveixi amb un determinat objectiu en l'exercici de les arts i els oficis. És també allò de què ens servim per fer alguna cosa, o allò que serveix de medi per fer alguna cosa o aconseguir un fi. El portafoli digital ens serveix per una finalitat alhora que és un medi per a obtenir un fi i és també un conjunt d'elements orientats a un objectiu.

Utilitza suport informàtic, per això parlem de e-portafoli (portafoli electrònic) o portafoli digital. Viquipedia (+)

 

Introducció al dossier d'aprenentatge  / Carpeta d'aprenentatge / portafoli
La Dra. Maite Colen Riau del Dept. Didàctica i Organització Educativa, ens fa una breu introducció a l’ús i gestió del  dossier d’aprenentatge o carpeta de l’aprenentatge (Portafoli), fent incidència en els seus aspectes positius i crítics per a la seva aplicació a la docència universitària.
Document:

Infografia:

Vídeo resum:

 

Dossier o Carpeta d’aprenentatge (Portfolio) – Experiència Arqueologia
La Dra. Marta Sancho del Dept. Història i Arqueologia ens trasllada la seva experiència d’estructuració de l’ús del portfoli com activitat per afavorir l’aprenentatge de l’alumne.
Document sobre experiència Vídeo resum
Dossier o Carpeta digital d’aprenentatge (E-portfolio) –  Experiència en Medicina i Ciències de la Salut
La dra. Rosa Villalonga del Dept. Ciències Clíniques ens comenta la seva experiència en l’ús del dossier digital d’aprenentatge (E-portfolio), mitjançant una plataforma tecnològica. Així com els aspectes mes significatius d’aquesta estratègica docent.
Document sobre experiència Vídeo resum
   
Dossier o Carpeta d’aprenentatge (Portfolio) – Contrast-Debat

Les professores Maite Colen, Marta Sancho i Rosa Villalonga dialoguen sobre les principals característiques del dossier d’aprenentatge i la seva incidència en el procés d’aprenentatge.

 

Vídeo conversa

Compilació documents, versió extensa  

 

Bibliografia

 

 

Blanch,S.  Bosco, A., Gimeno, X., Gonzalez, N., Fuentes, M., Jariost, M.,...Trafi, L.(2008), Carpetes d’aprenentatge a l’educació superior: una oportunitat per repensar la docència, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Consultat 13 d'octubre des de http://www.uab.cat/iDocument/eines_5,0.pdf

Bozu, Z. (2012), Com elaborar un portafolis per millorar la docència universitària. Una experiència de formació del professorat novell, ICE-Universitat de Barcelona-Octaedro, http://hdl.handle.net/2445/27505

Cano, E. (2005). El portafolios del profesorado universitario. Un instrumento para la evaluación y para el desarrollo profesional. Barcelona: Octaedro.

   
 
 

2015

   
 

El portafoli electrònic com a complement docent d'habilitats clíniques en ciències de la salut

Villalonga Vadell, Rosa María; Pujol Farriols, Ramon; Moreno Aguado, Víctor; Carratalà, Jordi; Borrell i Carrió, F. (Francesc); Gudiol i Munté, Francesc

2015

El desarrollo del conocimiento metacognitivo con portafolios digitales en Educación Superior

Galván Fernández, Cristina

2014 La carpeta docent com a eina d’aprenentatge: com gestionar-la amb Moodle Sancho i Planas, Marta
Soler, Maria,

2013

Portafolio docente y formación pedagógica inicial del profesorado universitario: un estudio cualitativo en la Universidad de Barcelona

Jarauta Borrasca, Beatriz; Bozu, Zoia

2012

El debat i l"evolució conceptual de la carpeta d"aprenentatge universitària: un reflex del procès de canvi del model educatiu

Menéndez Varela, José Luis

2012

Portafolis digitals per a l'avaluació de l'alumnat universitari: L'avaluació alternativa dels aprenentatges a la universitat

Martínez Olmo, Francesc

2010

El portafolio o la carpeta de aprendizaje en enfermería como instrumento para un aprendizaje reflexivo y crítico: Una experiencia exportable a otras disciplinas

Olivé Ferrer, M. Carmen

2009

Els dissenys curriculars per competències en els títols de grau i postgrau: possibilitats i limitacions

Cano García, Elena

2009

Investigating university students' adaptation to digital learner course portfolio

López-Fernández, Olatz; Rodríguez Illera, José Luis

2009

Portafolios electrónicos y educación superior en España: Situación y tendencias

Barberà, Elena; Gewerc Barujel, Adriana; Rodríguez Illera, José Luis

2009

La carpeta de aprendizaje: qué, cómo y por qué

Gregori Giralt, Eva

2007

Aplicació de la carpeta d'aprenentatge a la Universitat

Giné, Núria; Alegret i Jordà, Marta; Bernat, Ramona; Calvo, Emilia; Carbonell i Camós, Teresa; Centellas i Masuet, Francesc; Fonrodona Baldajos, Gemma; Honrubia Pérez, María; Olivé, Carmina; Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-

2005

El Portafoli de l'alumne com instrument d'autoaprenentatge

Lluch Canut, Ma. Teresa; Rigol Cuadra, Assumpta; Miguel López de Vergara, Ma. Dolores; Ugalde Apalategui, Mercedes; Honrubia Pérez, María; Sabater Mateu, Ma. Pilar

 

 

   
   

 

SaveSaveSaveSave
SaveaveSaveSaveSaveSave
SaveSaveSaveSave
SaveSave
SaveSave
SaveSaveSave
Save
SaveSave
Save
Save
Save
SaveSave
Save