Registre d'estades dels col·laboradors externs (A213-01)

 • Mobilitat
 • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment descriu les gestions a realitzar per dur a terme el registre d’estades dels col·laboradors externs (professors o investigadors en formació) convidats per un professor de la UB. No inclou aquells col·laboradors externs que no realitzen una estada física (mínim 5 dies) a les dependències de la UB. Tampoc recull el procediment de designació.

Aquest procediment s’inicia en el departament, amb la invitació d’un professor de la UB adreçada a un professor/investigador extern i finalitza a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI), amb el reintegrament del carnet per part del professor/investigador convidat, un cop finalitzada la seva estada.

És obligatori que el professor o investigador visitant contracti, per compte propi, una assegurança d'accidents que inclogui la cobertura en cas de repatriació. L'assegurança ha de cobrir tot el període d'estada a la Universitat de Barcelona.

La UB no es farà responsable, ni es farà càrrec de les despeses en cas d'accident i necessitat de repatriació del professor o investigador visitant.

 

Vegeu:

 

Unitat de referència

 

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals 

 

Descripció

 

1. Invitació al col·laborador extern

El professor de la UB proposa al professor o investigador per fer una estada a la UB.

 

2. Sol·licitud de registre

El col·laborador extern convidat omple el formulari que troba a la web de l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, per tal de sol·licitar el seu registre a la UB.

 • Termini: Preferiblement 2 mesos abans de l'inici de l'estada a la UB

 

3. Recepció de la sol·licitud

L’OMPI rep el formulari web i contacta per correu electrònic amb el professor de la UB que ha convidat al col·laborador extern per confirmar l’estada.

L’OMPI tramet al professor de la UB la carta de vistiplau que ha de signar el director del departament al qual està adscrit el professor de la UB que convida, donant la seva conformitat.

 • Termini: En el moment de recepció del formulari digital.

 

4. Tramitació de la signatura del director del departament

El professor de la UB omple la carta de vistiplau i la passa al director del seu departament per a la signatura.

Un cop signada pel director del departament, el professor de la UB envia la carta de vistiplau a l’OMPI per correu electrònic.

 

5. Tramitació del carnet i l'adreça de correu electrònic

L’OMPI, un cop rebuda la confirmació, expedeix el carnet de col·laborador extern convidat i sol·licita a l’Àrea de Tecnologies l’expedició de l’adreça de correu electrònic.

L’Àrea de Tecnologies envia un correu electrònic a l’OMPI per avisar que ja està expedida l’adreça electrònica i l’OMPI recull la carta amb l’adreça i la contrasenya a l’Àrea de Tecnologies.

 • Termini: L'endemà de la recepció

 

6. Enviament del paquet d'acollida*

L’OMPI prepara i envia al professor de la UB el paquet d’acollida que inclou:

 • Carnet de col·laborador extern convidat
 • Adreça de correu electrònic
 • Informació sobre la UB
 • Guia de conversa
 • Informació sobre Barcelona

 

 • Termini: Una setmana des de la recepció de la confirmació per part del professor UB

 

7. Registre i arxiu

L’OMPI registra les dades del col·laborador extern convidat a la base de dades (registre de col·laboradors externs que realitzen una estada a la UB) i arxiva la documentació física (formulari, correu electrònic professor UB i de confirmació i carta de vistiplau del director del departament)

 • Termini: Un cop enviat el paquet d’acollida

 

8. Rebuda del col·laborador extern

El professor UB rep al col·laborador extern convidat i li entrega el paquet d’acollida.

 • Termini: En el moment de l’arribada del col·laborador extern convidat

 

9. Devolució del carnet

Un cop realitzada l’estada, el col·laborador extern retorna, per correu intern, el carnet a l’OMPI.

 • Termini: A la finalització de l’estada

*NOTA: S’intenta que el professor UB tingui el paquet d’acollida abans de l’arribada del col·laborador extern convidat. En el cas de centres adscrits, hospitals o d’altres dependències a on no existeix correu intern, es dóna la possibilitat al professor de la UB que reculli el paquet a l’OMPI, per evitar la despesa d’una tramesa per correu postal o missatgeria.

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 25/06/2015
Versió: 01