Registre d'estades dels col·laboradors externs a la Universitat de Barcelona (A213-01)

 • Mobilitat
 • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment descriu les gestions a realitzar per dur a terme el registre d'estades de 5 o més dies dels col·laboradors externs (professors, investigadors o investigadors en formació) convidats per un professor o professora de la UB. No inclou les estades de menys de 5 dies o les que es facin fora de les dependències de la UB. Tampoc no recull el procediment de designació.

Aquest procediment s’inicia quan un professor o professora de la UB informa al seu departament que vol invitar un professor o professora o un investigador o investigadora extern, perquè faci una estada a la UB i col·labori en tasques de docència o de recerca.

Els tipus de col·laboradors són els següents:

 1. Col·laboradors de docència. Poden ser:
  a) Docents vinculats a la UB: tutors de pràctiques externes, col·laboradors clínics o tutors de treballs de final de grau o de màster
  b) Docents convidats
   
 2. Col·laboradors de recerca. Poden ser:
  a) Investigadors vinculats a la UB
  b) Investigadors convidats
   
 3. Col·laboradors que siguin investigadors en formació (doctorands)


És obligatori que el col·laborador extern estigui donat d'alta a la Seguretat Social. Si és estranger ha de contractar, per compte propi, una assegurança d'accidents que inclogui la cobertura en cas de repatriació. L'assegurança ha de cobrir tot el període d'estada a la Universitat de Barcelona.

La UB no es fa responsable ni es fa càrrec de les despeses en cas d'accident i necessitat de repatriació del col·laborador extern.

 

 

 

Unitat de referència

 

Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals 

 

Descripció

 

1. Invitació al col·laborador extern

Un professor o professora de la UB convida a un professor o professora o un investigador o investigadora extern (a partir d'ara col·laborador extern), perquè faci una estada a la UB de com a mínim 5 dies.

 

2. Sol·licitud de registre

El col·laborador extern convidat emplena el formulari que trobarà a la web de l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (en endavant, OMPI), per tal de sol·licitar el seu registre a la UB, preferiblement 1 mes abans, com a mínim, de la seva arribada a Barcelona, per garantir el lliurament de les credencials UB i el pack de benvinguda.
 

 • Termini: Preferiblement 1 mes abans de l'inici de l'estada a la UB, com a mínim

 

3. Recepció de la sol·licitud

L’OMPI rep les dades del formulari web i les revisa.

Seguidament, contacta per correu electrònic amb el professor o professora de la UB que ha convidat al col·laborador extern per confirmar l’estada. Així mateix, li tramet la carta de vistiplau, que ha de signar el director o directora del departament a què estigui adscrit el professor o professora de la UB que convida.
 

 • Termini: En el moment de rebre el formulari en línia.

 

4. Tramitació de la signatura del director o directora del departament

El professor o professora de la UB emplena la carta de vistiplau i la tramet al director o directora del seu departament perquè li doni el vistiplau i la signi.

Un cop signada la carta de vistiplau, el professor o professora de la UB l'envia a l’OMPI per correu electrònic.
 

 • Termini: Al més aviat possible.

 

5. Confirmació de l'estada

L’OMPI rep i arxiva la carta de vistiplau signada pel director o directora del departament, i confirma les dades de l'estada del col·laborador extern convidat.

 • Termini: L'endemà de la recepció

 

6. Petició i tramitació de l'adreça de correu electrònic UB

L’OMPI sol·licita a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació que, una setmana abans de la data d'incorporació del col·laborador extern, li creï una adreça de correu electrònic UB.

L’Àrea de Tecnologies rep la petició i tramita l'adreça UB per al col·laborador extern convidat. Posteriorment, envia un correu electrònic a l'OMPI per avisar que l'adreça ja està creada.
 

 • Termini: Una setmana abans de la data d'arribada del col·laborador extern

 

7. Enviament del pack de benvinguda

L’OMPI prepara i envia al departament indicat pel professor o professora de la UB el pack de benvinguda que inclou:

 • un petit manual per a la instal·lació de l'app SocUB;
 • informació sobre la Universitat de Barcelona;
 • una guia de conversa (en l'idioma que correspongui), i
 • informació sobre Barcelona

 

 • Termini: Una setmana abans de la data d'arribada del col·laborador extern

 

8. Registre de l'estada del col·laborador extern

L’OMPI registra la informació del formulari del col·laborador extern convidat per elaborar la memòria anual.
 

 • Termini: Un cop enviat el pack de benvinguda

 

9. Acollida del col·laborador extern

El professor o professora de la UB rep al col·laborador extern convidat i li entrega el pack de benvinguda. També li informa que s'ha tramitat la seva adreça electrònica  de correu UB.

El col·laborador extern rep de l'Àrea de Tecnologies un correu electrònic amb les seves credencials del correu UB, el dia que s'incorpora a la Universitat de Barcelona.
 

 • Termini: En el moment de l’arribada del col·laborador extern convidat

 

10. Realització de l'estada temporal

El col·laborador extern accedeix a les seves credencials del correu UB i fa l'estada de col·laboració a la UB en les dates acordades.
 

 • Termini: En les dates acordades

 

 

Documentació associada

 

 

Normativa

 

 Navegació ràpida
Data de creació: 25-06-2015
Versió: 02 (15-05-2023)