Ubicació

Edifici Històric, Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

  • Direcció APQUB
  • Servei de Qualitat Academicodocent
  • Servei d'Organització i Qualitat

 

 

Edifici Florensa, Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona

  • Servei de Qualitat de la Recerca

 

 

Comparteix-ho: