Procediments

Descripció i anàlisi de procediments

 

Un procediment és un conjunt d’instruccions que contenen la informació necessària per poder dur a terme una activitat determinada.

La descripció de procediments de gestió d’unitats i serveis de gestió es duu a terme mitjançant dos sistemes:

  • Procediments interns d’unitats i serveis, mitjançant un model de descripció estandaritzat. Aquests procediments es descriuen i revisen amb la unitat corresponent.
  • Procediments transversals de gestió, a través de la pàgina web de procediments, en què es descriu com s’han de tramitar. Aquests procediments es descriuen i revisen en equips de treball formats per persones representants de les unitats implicades.

 

El Servei d’Organització i Qualitat manté un registre actualitzat d’aquests procediments i dóna suport a la seva descripció, revisió, millora i adequació als formats establerts.

 

Comparteix-ho: