Procediments

Descripció i anàlisi de procediments

 

Un procediment és un conjunt d’instruccions que contenen la informació necessària per poder dur a terme una activitat determinada.

La descripció de procediments de gestió d’unitats i serveis de gestió es duu a terme mitjançant dos sistemes:

  • Procediments interns d’unitats i serveis, mitjançant un model de descripció estandaritzat. Aquests procediments es descriuen i revisen amb la unitat corresponent.
  • Procediments transversals de gestió, a través de la pàgina web de procediments, en què es descriu com s’han de tramitar. Aquests procediments es descriuen i revisen en equips de treball formats per persones representants de les unitats implicades.

 

La unitat d’Organització i Qualitat manté un registre actualitzat d’aquests procediments i dóna suport a la seva descripció, revisió, millora i adequació als formats establerts.

Amb motiu de la transformació de la pàgina de la UB molts dels enllaços de la normativa vinculada als procediments no funcionen correctament. Estem treballant per adequar-los a la nova estructura. Disculpeu les molèsties.

 

Comparteix-ho: