Tenir alumnes en pràctiques

A continuació teniu una descripció detallada dels tipus de convenis de pràctiques que es poden establir amb la Facultat de Psicologia. Per qualsevol dubte al respecte, podeu escriure a practiques.psi@ub.edu 

 

Alumnes en pràctiques extracurriculars (convenis de cooperació educativa)

 

Les pràctiques en empreses donen la possibilitat de que les empreses disposin temporalment d'estudiants en formació avançada. Al mateix temps, les pràctiques representen per als estudiants la possibilitat d'una presa de contacte amb el món laboral. Aquestes pràctiques:

  • No poden excedir de 750 hores per curs acadèmic ni de 4/5 hores al dia aproximadament.
  • La relació entre l'estudiant i l'empresa és estrictament acadèmica i no estableix cap vincle laboral (conveni signat per l'empresa, l'estudiant i la Universitat ), i els accidents que l'estudiant pugui tenir durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar.
  • La signatura del conveni comporta una despesa de 200 € , iva inclòs, per a la empresa.
  • Per tal que l'alumne/a poguí accedir a aquestes practiques ha de tenir superats el 50% dels crèdits del Grau.

Per més informació, cliqueu aquí.

Guia per fer una oferta

 

Alumnes de Grau en pràctiques curriculars (assignatura “Pràctiques en Centres”)

Les pràctiques curriculars consten en el pla d'estudis del Grau de Psicologia (son practiques obligatòries per l'alumnat).

  • No poden excedir de 300 hores.
  • No comporten cap despesa econòmica per a l'empresa/institució, però l'empresa ha de nomenar un responsable de les tasques de l'alumne/a en practiques.
  • La relació entre l'estudiant i l'empresa és estrictament acadèmica i no estableix cap vincle laboral. (Conveni signat per l'empresa i la Universitat), i els accidents que l'estudiant pugui tenir durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar.
  • Per tal que l'alumne/a poguí accedir a aquestes practiques ha de tenir superats 162 crèdits obligatoris del Grau.

 

Per més informació, o poseu-vos en contacte amb nosaltres al mail ticum1@ub.edu o al tel. 933 125 019.

 

Alumnes de Postgrau en pràctiques (Màsters Universitaris i Títols Propis)

Els coneixements i habilitats que adquireixen els nostres alumnes durant els estudis, fan de la Facultat un dels centres amb més versatilitat de cara al món laboral.

Les pràctiques extracurriculars de la Facultat de Psicologia estan obertes  a tot l'alumnat de la Facultat, siguin alumnes de Grau, de Màster o de Tìtol propi. Per fer una oferta

Si desitgeu oferir practiques curriculars per alumnes de postgrau cal que us poseu en contacte amb els directors/responsables dels màsters o postgraus corresponents.

Consultar l'Oferta de Màsters Universitaris

Consultar l'Oferta de Màsters i postgraus propis

Comparteix-ho: