Detall

Avaluació continuada i avaluació única

Notícia | 01-05-2020

Benvolgudes i benvolguts,

Com sempre, i en primer lloc, desitjar que vosaltres i els vostres familiars estigueu bé i que pugueu afrontar aquesta crisi sanitària en les millors condicions. L’equip de gestió torna a agrair als estudiants, professorat i personal d’administració i serveis la seva intensa dedicació i implicació per resoldre tots els entrebancs que apareixen com a conseqüència de la crisi sanitària i que dificulten l’aprenentatge, la docència i la gestió i administració.

S’ha decidit, com suposo que ja coneixeu desprès de la lectura de l’última resolució del Rector, que la part final de l’avaluació continuada i l’avaluació única es farà de manera no presencial. No hi ha cap dubte que és una situació que ens obliga a tots a fer un esforç d’adaptació i flexibilitat a unes noves circumstàncies.

Cal recordar i tenir molt present les excepcionals condicions en les quals els estudiants estan desenvolupant el seu aprenentatge, com ara una manera de fer docència que, en general, perceben com nova, sense tenir accés a fons bibliogràfics fonamentals, amb recursos tecnològics que no són òptims en tots els casos i mancats d’una interacció social, que sempre afavoreix les pautes de treball, entre estudiants i professorat. Per tant, el professorat hem de considerar la quantitat de treball que assumeixen els estudiants com a conseqüència de que tots volem que assoleixin els màxims coneixements i, per altre banda, la demanda d’evidències de coneixement que han de produir en un espai reduït de temps. En altres paraules, creiem que cal que ajustem la magnitud del material docent als coneixements necessaris i fonamentals i, a més a més, garantir que l’avaluació no sigui una font d’injustificada inquietud, és a dir, que vagi més enllà de l'esperada i habitual preocupació.

Finalment, els estudiants i el professorat, a més a més del personal d’administració i serveis, tenen a la seva disposició l’Equip de Gestió, les Direccions de Departament i la direcció de l’Administració de Campus per fer arribar les dificultats que tinguin i, en la mesura que sigui possible, buscarem solucions.

Equip de gestió