Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Psicogerontologia

Presentació

Palau de les Heures - Màster de Psicogerontologia - Facultat de Psicologia - Universitat de Barcelona

Un dels trets demogràfics més característics de l'actualitat és l'envelliment progressiu de la població mundial. Europa serà un dels continents més envellits del món. Les Nacions Unides estimen que un 27,4 % de la població europea tindrà més de seixanta-cinc anys el 2050.

Aquest envelliment representa un repte com a societat i una necessitat d'especialització dels professionals per poder oferir un millor servei a aquesta població envellida. Això inclou les intervencions per afavorir un envelliment actiu, amb la implementació de polítiques i accions per incidir de manera positiva en la salut i el benestar de les persones grans. Ara bé, també són necessaris professionals que puguin atendre les persones grans en procés de dependència i les seves famílies.
Aquest context, sens dubte, afavoreix la demanda de professionals especialitzats en l'atenció a l'envelliment. El màster de Psicogerontologia pretén donar resposta a aquestes necessitats i ofereix una formació de qualitat, adreçada a psicòlegs interessats a treballar en l'àmbit de l'envelliment, que uneix l'excel.lència en la pràctica professional amb el coneixement i seguiment dels criteris científics i ètics d'actuació.

El màster el coordina la Universitat de Santiago de Compostel.la, però tota la docència es pot seguir a la Universitat de Barcelona, sense haver-se de desplaçar entre universitats.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Santiago
Universitats Participants
  • Universitat Salamanca
  • Universitat Santiago
  • Universitat València Estudi General
  • Universitat Barcelona
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Places25
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFELICIANO VILLAR POSADA
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: