Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

Presentació

Campus Mundet - Màster de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals - Facultat de Psicologia - Universitat de Barcelona

El màster interuniversitari de Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals, a causa del seu caràcter interdisciplinari, va adreçat a tots els titulats universitaris que estiguin interessats en la Seguretat i Salut laboral i, més concretament, en la prevenció dels riscos laborals.
Des de la Llei de prevenció de riscos laborals de l'any 1995 i el Reial decret de serveis de prevenció de l'any 1997 les empreses han de tenir recursos preventius, que s'han de constituir amb personal tècnic acreditat. Aquest màster té com a objectiu formar professionals amb els coneixements, habilitats i competències necessaris per assumir responsabilitats laborals com a tècnics superiors en prevenció de riscos laborals. El màster ofereix les tres especialitats preventives: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i possibilita l'accés a estudis de doctorat.
Els objectius generals del màster es poden resumir en els punts següents:
  • Homogeneïtzar els coneixements de base de l'alumnat procedent d'àmbits diferents en les matèries que serveixen de base als estudis de prevenció de riscos laborals.
  • Adquirir coneixements, habilitats, destreses i actituds necessaris per dur a terme les funcions professionals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Adquirir les tres especialitzacions en les tres àrees preventives no mèdiques (Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada).

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Pompeu Fabra
Crèdits90
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Psicologia
CoordinacióRAMON FERRER PUIG
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: