Pràctiques curriculars

Les pràctiques curriculars, consten en el pla d’estudis del Grau de Psicologia i es realitzan a l'assignatura obligatòria "Pràctiques en centres":

  • És una assignatura obligatòria de 12 ECTS
  • No poden excedir les 300 hores
  • La relació entre l’estudiant i l’empresa és estrictament acadèmica i no s’estableix cap vincle laboral. (Conveni signat per l’empresa i la Universitat)
  • Els accidents o d’altres contingències que l’estudiant pugui patir durant les pràctiques queden coberts per l’assegurança escolar (llevat del cas dels majors de 28 anys, que hauran de subscriure una pòlissa obligatòria)
  • Per tal que l’alumne/a puguí accedir a fer l'assignatura de Pràctiques en Centres haurà de tenir superats 162 crèdits obligatoris del Grau

 

Més informació

Horari d'atenció:

Matins: de dilluns a divendres de 9.00h a 13.30h

Tardes: dimecres de 14.30h a 16.30h

Correu electrònic: ticum1@ub.edu
Telèfon: 933 125 019

Comparteix-ho: