Secretaria d'Estudiants i Docència

Ubicació

Facultat de Psicologia

Edifici Ponent - Planta baixa
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 
08035 Barcelona
 

Telèfon: 933 125 009
Correu general: secretaria_psico@ub.edu

Només mobilitat internacional: erasmus-psicologia@ub.edu

  • Cap de Secretaria: David Cateura Sanz
     
  • Personal administratiu:

Carlota Brull Jansà

Marina De Javier Moner

Carme Díaz Díaz 

Fina Gálvez García

Esperanza Jiménez Hermosilla

Montserrat Llopis Gil

Soledad Maroto Cabello

Esperanza Palacios Picado

Andreu Puig Ortega

Marina Romay Escudero

Isabel Sánchez González

HORARI HABITUAL:

Matins: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.

Tardes: dilluns i dimarts de 16.00 a 18.00 h.

 

Relacions internacionals (mobilitat): dilluns i dimecres de 9.30 a 13.30 h.

Registre General: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

Comparteix-ho: