Estudiants visitants

Informació general sobre estades temporals a la UB

La Universitat de Barcelona rep cada curs acadèmic un gran nombre d’estudiants procedents d’altres universitats de l’Estat espanyol i de l’estranger que volen fer-hi una estada temporal per cursar una part dels seus estudis.

Aquests estudiants poden fer una estada temporal d’un o, com a màxim, de dos semestres dins del mateix curs acadèmic, mitjançant un programa d’intercanvi nacional, un programa d’intercanvi internacional (Erasmus, convenis bilaterals o d’altres) o mitjançant una sol·licitud individual.

 

Informació específica de la Facultat de Química

Els alumnes provinents d’alguna universitat espanyola cal que es posin en contacte amb la Dra. Carme González, coordinadora del programa SICUE de la Facultat, que els proporcionarà tota la informació acadèmica rellevant per fer la seva estada.

Els alumnes provinents d’universitats estrangeres (Erasmus o altres) cal que es posin en contacte amb l’Oficina de Mobilitat de la Facultat de Química.

 

Informació útil per als estudiants que acaben d'arribar

La UB i el seu entorn
Com s’hi arriba, transport i mobilitat, allotjament.

Recursos lingüístics
Programa d’acollida per a l'alumnat de fora de l'àrea de parla catalana.

Comparteix-ho: