Programa SICUE

  • SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat acadèmica establert per la Conferencia de Rectors de les Universitats Espanyoles. 

    El programa SICUE permet que els estudiants de la UB realitzin part dels seus estudis en qualsevol universitat de l'estat (sempre que existeixi conveni entre la UB i la universitat d'acollida) amb la garantia de reconeixement acadèmic dels estudis realitzats.

    Per tal de planificar l'estada, cal primer accedir a les condicions de participació i després posar-se en contacte amb la Dra. Carmen Gonzalez, coordinadora SICUE del centre, per a formalitzar l'estada.

  • TFG i Pràctiques

    Si l'estudiant va a fer el Treball final de grau o Pràctiques Externes, les condicions són les mateixes que per als estudiants del programa Erasmus.
Comparteix-ho: