Estudiants de la Facultat

Mobilitat d'estudiants - introducció

La mobilitat dels estudiants de la Facultat de Química s'enmarca principalment dins dels programes Erasmus (mobilitat internacional) i SICUE (mobilitat nacional), a més de convocatòries extraordinàries.