Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics

Presentació

laboratori Analític ub

El màster Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics (EMQAL) és un màster que té com a objectiu fonamental preparar professionals per als laboratoris analítics, amb especial atenció a la implementació i gestió de sistemes de qualitat.
El màster es desenvolupa mitjançant un consorci format per universitats europees (Universitat de Barcelona, Universitat de Cadis, Universitat de l’Algarve, Universitat de Bergen i Universitat Tecnològica de Gdansk) i vint-i-cinc institucions associades, entre les quals destaquen companyies privades, laboratoris oficials, instituts de recerca, entitats nacionals (ENAC, NIST-USA i INMETRO-Brasil) i destacades universitats estrangeres (de la Xina, Rússia i Llatinoamèrica).

Aquest prestigiós màster ha rebut el reconeixement del Programa Erasmus Mundus en les convocatòries dels anys 2007 i 2012.
El programa formatiu inclou 120 ECTS que s’han de fer en dos cursos. El primer any (60 ECTS) es duu a terme de manera íntegra en una de les universitats participants i consisteix en classes teòriques i pràctiques. El segon any és eminentment pràctic i consisteix en un treball de recerca (Treball Final de Màster) i una estada de tres mesos en una empresa o institució oficial que tingui implementat un sistema de gestió de la qualitat. Tota l’activitat acadèmica s’imparteix en anglès. Els trets més destacables del màster són el seu caràcter internacional, la mobilitats dels estudiants i professors i el prestigi de les institucions que hi participen. La universitat coordinadora del màster és la Universitat de Bergen i si voleu més informació podeu consultar-ne el web.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitetet I Bergen
Universitats Participants
  • Universitetet I Bergen
  • Politechnika Gdanska
  • Universidade do Algarve
  • Universidad de Cadiz
  • Universitat de Barcelona
Crèdits120
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat de Química
CoordinacióMIGUEL ESTEBAN CORTADA
Comparteix-ho: