Estudis

Inici Estudis

La Facultat de Química proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, ofereix cursos de formació continuada, com ara cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau tenen actualment una durada de quatre anys i són el grau de Química, el d’Enginyeria Química i el d’Enginyeria de Materials. En tots aquests ensenyaments s'assoleixen les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en l'àmbit respectiu.

Els estudis de màster, per la seva banda, estan orientats a l’especialització en un camp concret, com són els màsters oficials d’Enginyeria Ambiental, de Química Analítica, de Química de Materials Aplicada, d’Enginyeria Química i de Química Orgànica. També s'ofereixen màsters interuniversitaris: entre d'altres, el d’Electroquímica, el d’Innovació i Regulació en Química i el de Química Teòrica i Modelització Computacional. Així mateix, cal esmentar el màster de Qualitat als Laboratoris Analítics o el de Modelització Computacional Atomística.

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que qualsevol estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries. Els estudis de doctorat que ofereix la Facultat de Química tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca, incorporant cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora.

Comparteix-ho: