Estudis

Inici Estudis

La Facultat de Química proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, ofereix cursos de formació continuada, com ara cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau tenen actualment una durada de quatre anys. En tots aquests ensenyaments s'assoleixen les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en l'àmbit respectiu.

Els estudis de màster, per la seva banda, estan orientats a l’especialització en un camp concret i poden ser universitaris o interuniversitaris.

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que qualsevol estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

Novetats de docència

Comparteix-ho: