Equip

Supervisor internacional. El professor Michael Rowe, fou codirector del Programa de Recuperació i Salut Comunitària de la Universitat de Yale. En aquest programa, en lloc de veure els individus diagnosticats de trastorns mentals com problemes que s’han d’abordar a través de la intervenció de professionals, se’ls considera experts en els seus problemes i dificultats i, en conseqüència, com els més qualificats per trobar solucions. La tasca central del professor Rowe ha estat involucrar a persones que viuen amb addiccions i trastorns mentals en la redefinició dels seus desafiaments en els seus propis termes. Els seus interessos de recerca i formació han estat influenciats pel seu antic càrrec com a director de l’equip de seguiment del Centre de Salut Mental de Connecticut. Les fortaleses i limitacions del treball de seguiment el van portar a desenvolupar un marc teòric innovador de la ciutadania.

 

Supervisor de retorn. El professor Guillem Feixas, supervisa el projecte en la Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona. El professor Feixas és l’investigador principal del grup de recerca en Intervenció en Psicologia Clínica i de la Salut. S’ha especialitzat en les àrees d’avaluació i tractament psicològic amb una orientació constructivista i sistèmica. L’objectiu principal de la seva recerca ha estat avançar en la comprensió de la construcció interpersonal i promoure el coneixement del seu paper en la salut, tant mental com física i en el procés psicoterapèutic. En l’actualitat es troba executant diferents assaigs clínics amb l’objectiu d’analitzar el paper dels conflictes cognitius com una eina per a la integració entre diferents enfocaments i millora de resultats.

 

Investigador postdoctoral. El Dr. Francisco José Eiroa Orosa és investigador Marie Skłodowska-Curie a les Universitats de Yale i Barcelona, ​​en col·laboració amb Associació Catalana de Professionals de Salut Mental, la Federació d’Entitats Catalanes de Salut Mental a 1ª Persona – VEUS i Obertament, l’aliança catalana de lluita contra l’estigma i la discriminació en salut mental. Els seus interessos de recerca estan enfocats en l’anàlisi d’estratègies de conscienciació d’usuaris i professionals de l’àmbit de la salut mental per millorar la comunicació entre ells, potenciant la participació en els serveis dels primers i la reflexió crítica i autocura dels segons.