Projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Ref.PID2019-110858GA-I00.
Duració: 2020-2024.
PROJECTE
El projecte REDIF reflexiona sobre els sistemes polítics complexos, dominats per la presència d’interessos concurrents, i la importància que té per al seu funcionament l’accés a un flux continu d’informacions sobre els subjectes a governar.

El nostre objecte d’anàlisi és la Monarquia d’Espanya dels segles XVI i XVII, que ofereix una perspectiva privilegiada per a l’anàlisi d’aquestes dinàmiques. El projecte vol dur a terme un estudi sistemàtic dels agents que, en el camp del govern de les comunitats locals i del patronat regi eclesiàstic i els espais missionals, van contribuir a la construcció global de la Monarquia, complementant l’acció d’altres actors polítics (com virreis, governadors i consells superiors) i aconseguint una transmissió de missatges més directa entre els súbdits i el rei.

Per desenvolupar el nostre estudi realitzarem una base de dades dels agents cívics i religiosos, en què es ressalten els territoris de procedència, les xarxes de contactes, les múltiples religiositats, les coincidències en els mateixos espais de poder, la producció de textos, l’etnografia i els resultats (personals o col·lectius) de les seves estades a la cort o a la cúria romana.

Aquesta informació constitueix la base al voltant de la qual es mouran les anàlisis i les reflexions de l’equip internacional d’investigadors que constitueix el projecte.

ALTRES PROJECTES RELACIONATS
Xarxa de recerca Poder i representacions: transferències culturals a l’època moderna, UB-Ministeri de Ciència i Innovació (web).

ECERM: Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions – Grup de Recerca Consolidat – UPF-Generalitat de Catalunya (web).
NOTICIES
 
28 i 29 de març de 2023
Col·loqui anual de recerca
 
Març-maig de 2023
Laboratori de recerca
 
14 de desembre de 2023
Seminari REDIF