La intel·ligència artificial generativa en l’educació superior: estratègies i recursos per a docents i alumnes

Presentació: 

La intel·ligència artificial (IA) ha suposat un repte a molts sectors, entre ells l’educació superior. Aquesta tecnologia ha arribat per quedar-s’hi i planteja la necessitat de revisar metodologies docents i processos d’avaluació de l’alumnat, ja que pot resoldre amb solvència qüestions memorístiques o d’aplicació pràctica, gràcies a la gran quantitat d’informació de què s’ha nodrit. Això posa en entredit algunes pràctiques força arrelades en l’àmbit acadèmic.

La IA generativa, en particular, és una tecnologia molt versàtil i potent que ofereix noves possibilitats pedagògiques, però que s’exposa també a usos qüestionables. Alumnes i professors estan descobrint les nombroses aplicacions d’aquesta tecnologia en els àmbits de la informació i de la comunicació, centrals en l’oferta docent de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.

El professorat necessita conèixer i dominar les eines d’IA generativa, sense veure-les com un enemic en l’aprenentatge dels estudiants. Alhora, els estudiants necessiten entendre que les respostes que proporcionen els models generatius no sempre són precises o correctes, però que, tractades amb judici crític i amb responsabilitat, poden ser una aportació beneficiosa per als seus estudis. De fet, la interacció amb les tecnologies generatives ha esdevingut una competència molt valorada que els futurs professionals de la informació i la comunicació hauran de dominar. Per tant, és vital oferir-los una preparació adequada.

El propòsit d’aquest projecte estratègic és aconseguir que l’ús de les tecnologies generatives en la docència i l’aprenentatge tingui efectes positius. Per a això, aquest projecte pretén desenvolupar estratègies i recursos que puguin aportar un benefici conjunt a docents i alumnes, amb la finalitat d’ajudar el professorat universitari a gestionar l’ús de la IA generativa en la seva activitat docent.

 

Aquests objectius es duran a terme mitjançant un seguit d’accions:

  1. Formació periòdica del professorat de la Facultat.
  2. Formació periòdica de l’alumnat, especialment en tècnica, ètica, pensament crític i us responsable de la IA, que implicarà:
    1. Formació puntual a l’alumnat dels cursos superiors.
    2. Formació periòdica a l’alumnat de nou accés en el marc d’algunes assignatures assenyalades.
    3. Avaluació de l’alumnat en IA en el marc d’algunes assignatures.
  3. Desenvolupament d’eines en forma de guies i rúbriques que el professorat pugui siguin d’utilitat per al professorat i li serveixin de model per a aplicar la IA en les seves classes.
  4. Validació de les eines desenvolupades en el marc de les assignatures escollides per tal de poder revisar-les, millorar-les i identificar noves necessitats.
Projecte Estratègic de Centre (PEDC)
Coordinació: 
Carlos Lopezosa
Ensenyament/s : 
Grau en Gestió d’Informació i Documentació Digital
Grau en Comunicació Audiovisual
Màster en Gestió de Continguts Digitals