clàusules contractuals tipus o clàusules contractuals estàndard?

En les obres de consulta habituals no es documenta cap d’aquestes denominacions, incloses les formes més curtes clàusules tipus i clàusules estàndard. A Google, tant en singular com en plural, hi ha un nombre similar de resultats per a cada denominació. La restricció a Google Llibres no ofereix cap resultat, i la restricció a Google Acadèmic ens dona algun resultat que presenta les diferents formes com a sinònimes (Europa, cloudcomputing i protecció de dades de caràcter personal).

Al Cercaterm trobem diverses fitxes per al terme contracte tipus, algunes amb el sinònim contracte estàndard presentat com a sinònim complementari, cosa que indica que la forma preferent és contracte tipus. Aquesta informació indica que la formació del terme, amb el substantiu tipus en aposició, és usual en aquest àmbit, i que, en alguns termes, es prefereix a l’adjectiu estàndard.

Tot fa pensar que l’equivalent català preferent de l’anglès standard contractual clauses és clàusules contractuals tipus, si bé també es pot usar clàusules contractuals estàndard.