cosmisme?

El cosmisme és un moviment filosòfic sorgit a Rússia. La paraula està formada sobre l’arrel grega komos (‘cosmos’). El terme està documentat a la Viquipèdia per a moltes llengües. Tot i que el català no hi és, la denominació cosmisme està formada amb el mateix procediment morfològic que en les altres llengües (per addició del sufix –isme) i, per tant, és lingüísticament correcta.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.