criptanàlisi?

La forma preferent és criptoanàlisi, ja que és la que es documenta en obres de referència com el Cercaterm, Enciclopèdia.cat o la Viquipèdia. En el document del Termcat sobre La Formació de termes amb elements cultes, s’explica que quan el segon formant comença per vocal, hi ha una certa vacil·lació pel que fa a la vocal d’enllaç (la o de cripto– en aquest cas), però que quan el segon element és un mot que té vida independent en català, s’observa la tendència a mantenir la vocal –o del primer formant. Per tant, tot i que la forma criptanàlisi no es podria considerar incorrecta, és preferible la forma criptoanàlisi, que segueix les regles de formació més generals.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.