[EN DISCUSSIÓ] en la mesura del possible

L’expressió «en la mesura del possible» és prou moderna, al CTILC no apareix fins als anys trenta. La solució «en la mesura que sigui possible» és molt més moderna (anys seixanta). Hi ha una solució més senzilla que és «en la mesura possible» que ja apareix cap al final dels anys vint, però el més notable que es pot comprovar amb les publicacions de l’ARCA és que les expressions més antigues (final del segle XIX) estan fetes amb mida i no pas amb mesura. Hi ha només nou «mesura de lo possible» (i el més antic del 1901) per més d’una trentena de «mida de lo possible»
1887:

…descentralisadora y regionalista, que purifiqui en la mida de lo possible l’asfixiant admósfera d’unitarisme y…

Tot això fa pensar que és un calc del castellà en què es va fer una primera adaptació amb mida, que com que no té el sentit de ‘proporció’, es va substituir després per mesura.
Sobre l’expressió en la mesura que, que el DIEC recull en aquest sentit de ‘en la proporció’ és curiós comprovar que al CTILC no té cap ocurrència.